Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego  w Nowym Sączu ul.29 Listopada10 prowadzi zapisy na szkolenie, które poprowadzi Pani Małgorzata Karwala . Zapisy do 10 Listopada 2022r.

Celem kursu jest przygotowanie kandydatów na egzaminatorów do przeprowadzania egzaminów państwowych dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi.  Uczestnicy kursu omawiają zagadnienia takie jak:

zdjęcie MORD Nowy Sącz

Szkolenie ma na celu:

 1. Zwrócenie  uwagi nauczycieli i wychowawców  na szczególne i bardzo charakterystyczne symptomy zachowania dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego.
 2. Omówienie elementów diagnozy zaburzeń przetwarzania słuchowego.
 3. Zapoznanie z możliwościami terapii dzieci z trudnościami przetwarzania słuchowego.
 4. Udostępnienie podstawowych kwestionariuszy do obserwacji dziecka w kierunku trudności z przetwarzaniem słuchowym.

Zapraszamy na szkolenia organizowane przez Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu

Najbliższe szkolenia:

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu ul. 29 Listopada 10 zaprasza na płatne  szkolenie pt. Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo w środowisku pracy w związku z zagrożeniem COVID-19.
Koszt 170zł /osoba.
Szkolenie prowadzone w trybie on-line.

Temat: Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo w środowisku pracy w związku z zagrożeniem COVID-19

Adresaci szkolenia: przedsiębiorcy, kadra kierownicza, służba bhp.

Czas :  4 godziny

Program:

 1. Omówienie obowiązujących przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 2. Obowiązki pracodawcy w zakresie aktualizacji oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i podejmowania działań zapobiegawczych.
 3. Środki ograniczające ryzyko związane z narażeniem osób zatrudnionych na SARS-COV 2:
  • przygotowanie do pracy,
  • bezpieczeństwo i higiena na stanowiskach pracy
  • środki ochrony indywidualnej i odzież robocza
  • zmiany w organizacji pracy
  • zalecenia WHO, UE,CIOP,PIP.

Szczegóły oraz zapisy pod nr telefonu: 601-618-355