Zapraszamy na szkolenia organizowane przez Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu

Najbliższe szkolenia:

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu ul. 29 Listopada 10 zaprasza na płatne  szkolenie pt. Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo w środowisku pracy w związku z zagrożeniem COVID-19.
Koszt 170zł /osoba.
Szkolenie prowadzone w trybie on-line.

Temat: Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo w środowisku pracy w związku z zagrożeniem COVID-19

Adresaci szkolenia: przedsiębiorcy, kadra kierownicza, służba bhp.

Czas :  4 godziny

Program:

 1. Omówienie obowiązujących przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 2. Obowiązki pracodawcy w zakresie aktualizacji oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i podejmowania działań zapobiegawczych.
 3. Środki ograniczające ryzyko związane z narażeniem osób zatrudnionych na SARS-COV 2:
  • przygotowanie do pracy,
  • bezpieczeństwo i higiena na stanowiskach pracy
  • środki ochrony indywidualnej i odzież robocza
  • zmiany w organizacji pracy
  • zalecenia WHO, UE,CIOP,PIP.

Szczegóły oraz zapisy pod nr telefonu: 601-618-355

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu ul. 29 Listopada 10 zaprasza na płatne  szkolenie pt. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – 2020
Koszt 280zł /osoba.
Szkolenie prowadzone w trybie on-line. Termin do uzgodnienia.

W nawiązaniu do wcześniejszych zapowiedzi informujemy, iż jako pierwsi w Małopolsce, zrealizowaliśmy już pierwsze kursy w trybie on-line. Zapraszamy wszystkich na szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego – „punkty karne” oraz kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

szkolenia online

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu informuje, że z dniem 16.04.2020 r. uruchamia zapisy na następujące szkolenia on-line:

 • kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii,
 • kurs dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego ( za „punkty karne”),