Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu informuje o rozpoczęciu zapisów na egzaminy teoretyczne umożliwiające uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej w Oddziale w Nowym Targu. Pierwsze egzaminy odbędą się w dniu 19 stycznia 2024 r. Zapraszamy!

Osoba przystępująca do egzaminu musi okazać jeden z dokumentów potwierdzających jej tożsamość tj. dowód osobisty, kartę pobytu, paszport. Część teoretyczna egzaminu państwowego jest przeprowadzana z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, przy użyciu pytań składających się ze scenariuszy, wizualizacji i opisów.

Część teoretyczna egzaminu państwowego polega na wskazaniu przy użyciu urządzenia egzaminacyjnego prawidłowej odpowiedzi na pytania wybierane losowo w czasie rzeczywistym.