PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.2006 nr 235 poz. 1701),
 • Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury  w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (t.j.  Dz.U. 2017,  poz. 151)

 OPIS:

Szkolenie okresowe przeznaczone jest dla kierowców wykonujących zarobkowy przewóz drogowy, którzy:

 1. zamierzają powrócić do zawodu kierowcy lub zamierzają podjąć po raz pierwszy pracę na stanowisku kierowcy oraz posiadają:
  • prawo jazdy kat. D wydane przed dniem 10.09.2008 r. (przewóz osób)
  • prawo jazdy kat. C wydane przed dniem 10.09.2009 r. (przewóz rzeczy)
 2. wykonują zarobkowy przewóz drogowy osób / rzeczy i którym upływa ważność uprawnień kierowcy zawodowego

Osoby, które uzyskały kat. D po 10.09.2008 r. lub kat. C po 10.09.2009 r. przed podjęciem pracy na stanowisku kierowcy w zakresie powyższych kategorii obowiązane są ukończyć odpowiednio kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO SZKOLENIA:

Do szkolenia okresowego może przystąpić osoba

 • która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  • przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo
  • studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt
 • wykonująca przewóz drogowy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. karta zgłoszenia / do pobrania/
 2. prawo jazdy do wglądu,
 3. dowód dokonania opłaty na konto Ośrodka,
 4. świadectwo kwalifikacji zawodowej  (jeżeli było wydane).

CZAS TRWANIA  I ORGANIZACJA SZKOLENIA:

35 godzin zajęć teoretycznych po 7 godzin dzienne przez okres 5 dni

Oferujemy również badania psychologiczne dla kierowców zawodowych.

KOSZT  SZKOLENIA600 zł/os.

PROGRAM SZKOLENIA:

patrz Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (t.j.  Dz.U. 2014,  poz. 1005)

NAJBLIŻSZY TERMIN KURSU:

Szkolenia organizowane są w miarę potrzeb po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników.

WYDANE ZAŚWIADCZENIE NA ZAKOŃCZENIE KURSU:

Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego wystawia osobie, która ukończyła zajęcia w ramach szkolenia okresowego, świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego.

SPOSÓB WPŁATY:

Wpłatę za kurs można dokonać na poczcie, w banku lub przelewem na poniższy rachunek:

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sącz, ul. 29 Listopada 10, 33-300 Nowy Sącz; PKO Bank Polski S.A.

69 1020 2892 0000 5202 0786 6785

ZAPISY:

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia /do pobrania/ na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faxem pod nr 18) 449 08 81. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18) 449 08 99.