Szkolenie ma na celu:

  1. Zwrócenie  uwagi nauczycieli i wychowawców  na szczególne i bardzo charakterystyczne symptomy zachowania dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego.
  2. Omówienie elementów diagnozy zaburzeń przetwarzania słuchowego.
  3. Zapoznanie z możliwościami terapii dzieci z trudnościami przetwarzania słuchowego.
  4. Udostępnienie podstawowych kwestionariuszy do obserwacji dziecka w kierunku trudności z przetwarzaniem słuchowym.


Szkolenie w zależności od zainteresowania słuchaczy/ pytania/ trwa od 2,5 – 3 godzin zegarowych – 4 jednostki edukacyjne/

Beneficjenci szkolenia: nauczyciele i wychowawcy przedszkoli oraz  szkół podstawowych,

Koszt szkolenia: 400 zł brutto dla Rad Pedagogicznych do 30 osób. Każda osoba powyżej + 10 zł brutto/osoby
W cenie szkolenia materiały w wersji papierowej – 3 strony A4/osobę, zaświadczenie ukończenia szkolenia – zabezpiecza organizator szkolenia.

Prowadzący: mgr Barbara Jurowicz, oligofrenopedagog, terapeuta wyższych funkcji słuchowych metodą Neuroflow i metodą Johansena IAS