Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu informuje, że prowadzi zapisy na kurs dla kandydatów na egzaminatora kat. B.  Planowany termin rozpoczęcia kursu uzależniony jest od utworzenia pełnej grupy uczestników /minimum 10 osób/.

W związku z małą liczbą otrzymanych zgłoszeń uczestnictwa w warsztatach doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów niezatrudnionych w MORD w Nowym Sączu (planowany termin: 2-4 listopada 2023 r.), Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu niniejszym odwołuje wyżej wymienione warsztaty.

Chcesz awansować na stopień nauczyciela dyplomowanego, ale nie wiesz, jak się do tego przygotować? Nie masz pewności, jakie są nowe wymagania i procedury prawne? A może chcesz dowiedzieć się, jak napisać skuteczny wniosek i opracować dokumentację swojej pracy?

Cennik szkoleń i kursów organizowanych i prowadzonych przez Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu.

szkolenie

PODSTAWA PRAWNA:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14.09.2023 r.  w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego ( Dz. U. z 2023, poz. 1897)

OPIS:

Szkolenie jest skierowane do osób, które nie przekroczyły 24 punktów karnych, a które chciałyby zmniejszyć liczbę posiadanych punktów o sześć.