Cennik szkoleń i kursów organizowanych i prowadzonych przez Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu.

szkolenie

PODSTAWA PRAWNA:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14.09.2023 r.  w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego ( Dz. U. z 2023, poz. 1897)

OPIS:

Szkolenie jest skierowane do osób, które nie przekroczyły 24 punktów karnych, a które chciałyby zmniejszyć liczbę posiadanych punktów o sześć.

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu prowadzi zapisy na szkolenie „Prawo pracy w 2023r.  – praktyczne aspekty wprowadzonych zmian”.  Zapisy do dnia 30.09.2023r.

Warsztaty

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu uprzejmie informuje, że na podstawie przepisu art. 62 ust. 4 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami, organizuje warsztaty doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów niezatrudnionych w MORD Nowy Sącz.

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu informuje, że prowadzi zapisy na kurs dla kandydatów na egzaminatora kat. B.  Planowany termin rozpoczęcia kursu uzależniony jest od utworzenia pełnej grupy uczestników /minimum 10 osób/.