Uprzejmie informujemy, iż w dniu 23.03.2021 r. wznawiamy zapisy na egzaminy praktyczne kat A,A1,A2,AM. Egzaminy przeprowadzane będą od dnia 12.04.2021 r.

motocykl

W odpowiedzi na liczne zapytania dotyczące wznowienia egzaminowania na kategorię A, A1, A2, AM informujemy, iż planujemy wznowić egzaminowanie z dniem 01.04.2021 r. O rozpoczęciu zapisów na egzaminy będziemy informować Państwa na bieżąco za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu informuje, iż od dnia 16.03.2020r. prowadzi zapisy na egzamin praktyczny kategorii AM, A1, A2, A.

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu informuje, iż z dniem 01.12.2019r. wstrzymuje egzaminy praktyczne na kat. AM, A1, A2, A.

Stosownie do postanowień § 17 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. poz. 232 z późn. zm. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu informuje, iż z dniem 14 marca 2018r. wznawia egzaminy praktyczne na kat. AM, A1, A2, A.

Stosownie do postanowień § 17 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. poz. 232 w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, uprzejmie zawiadamiam, że z dniem 7 grudnia 2017r. wstrzymujemy egzaminy praktyczne na kat. AM, A1, A2, A.