Stosownie do postanowień § 17 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 czerwca 2019r. ( Dz. U. z 2019r poz. 1206 z późn.zm.) w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, uprzejmie zawiadamiamy, że z dniem 17.11.2023r. MORD w Nowym Sączy wstrzymuje egzaminy praktyczne na kat. AM, A1, A2, A.

Stosownie do postanowień § 17 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 czerwca 2019r. ( Dz. U. z 2019r poz. 1206 z późn.zm.) w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, uprzejmie zawiadamiamy, że z dniem 17.04.2023r. wznawiamy egzaminy praktyczne na kat. AM, A1, A2, A.

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu informuje, że z dniem 22.11.2022 r. ze względu na warunki atmosferyczne zawiesza przeprowadzanie egzaminów praktycznych na kategorie A, A1, A2, AM do odwołania. Za utrudnienia przepraszamy!

Informujemy, iż z dniem 01.04.2022 r. planujemy wznowić egzaminowanie na kategorię A, A1, A2, AM. Zapisy na wskazane wyżej kategorie rozpoczną się od dnia 21 marca 2022 r.  

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu informuje, że z dniem 1 grudnia 2021 r. zawiesza przeprowadzanie egzaminów praktycznych na kategorie A, A1, A2, AM. Ostatnim dniem przeprowadzania egzaminów praktycznych na w/w kategorie będzie dzień 30 listopada 2021 r.

Informujemy iż od dnia 16 sierpnia 2021r egzaminy praktyczne na prawo jazdy kat. AM odbywać się będą jedynie ma motocyklu ROMET MOTORS PONY 50. Zapraszamy!