PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji w sprawie  kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 143)

 

OPIS:
Zgodnie z powyższymi aktami prawnymi osoby upoważnione do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze, aby mogły wykonywać czynności związane z kierowaniem ruchem drogowym muszą ukończyć ośmiogodzinne szkolenie organizowane odpłatnie przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO SZKOLENIA:

  1. Przesłanie wypełnionej przez podmiot zamawiający karty zgłoszenia wraz z listą uczestników.
  2. Opłata za szkolenie – musi być dokonana najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia na rachunek Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego.
  3. Dowód osobisty do wglądu

CZAS TRWANIA  I ORGANIZACJA SZKOLENIA:

  • 1 dzień – 8 godzin
  • Istnieje możliwość zorganizowania kursu w siedzibie firmy dla większej grupy osób.

KOSZT SZKOLENIA: 300 zł/os.

W przypadku większej ilości osób istnieje możliwość negocjacji ceny.

PROGRAM SZKOLENIA:

LP

ZAGADNIENIA

LICZBA GODZIN

1

Zakres kompetencji osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym

1

2

Podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożenia, jakie niesie charakter pracy na drodze. Rodzaj i znaczenie wykonywanych prac na drodze oraz utrudnienia w ruchu, które się z nimi wiążą.

2

3

Możliwości reakcji na zachowania uczestników ruchu drogowego niezgodne z prawem

1

4

Zasady odpowiedzialności osób kierujących ruchem drogowym
w świetle przepisów prawa wykroczeń oraz prawa karnego

1

5

Sposób dawania sygnałów i poleceń w świetle obowiązujących przepisów połączony z ćwiczeniami praktycznymi. Zwrócenie szczególnej uwagi na umiejętności oceniania przez słuchaczy prędkości pojazdów oraz możliwości ich bezpiecznego zatrzymania się.

2

6

Sprawdzenie stopnia opanowania materiału w formie testu oraz w warunkach symulowanych (rzeczywistych)

1

NAJBLIŻSZY TERMIN KURSU:  07 czerwiec 2024 r.

Szkolenia organizowane są w miarę potrzeb po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników.

WYDANE ZAŚWIADCZENIE NA ZAKOŃCZENIE KURSU:

Potwierdzeniem ukończenia szkolenia jest pozytywne zaliczenie testu i egzaminu praktycznego zgodnie z zakresem programu szkolenia.

Dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień jest zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, które zachowuje ważność przez okres 5 lat od daty wydania.

SPOSÓB WPŁATY:

Wpłatę za kurs można dokonać na poczcie, w banku lub przelewem na poniższy rachunek:

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sącz  ul. 29 Listopada 10, 33-300 Nowy Sącz; PKO Bank Polski  S.A.

69 1020 2892 0000 5202 0786 6785

ZAPISY:

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia /do pobrania/ na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faxem pod nr 18) 449 08 81. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18) 449 08 99.