autobus małyPosiadając prawo jazdy kategorii D1 możesz kierować:

•  autobusem, przeznaczonym do przewozu nie więcej niż 17 osób (łącznie z kierowcą) i długości nieprzekraczającej 8 m,
•  ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,

autobusPosiadając prawo jazdy kategorii D możesz kierować:

 
•  autobusem,
•  ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
•  zespołem pojazdów, składającym się z jednego z pojazdów wymienionych powyżej i przyczepy lekkiej (czyli takiej, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg)