Program szkolenia pozwala poznać oraz zastosować w praktyce sprawdzone, skuteczne techniki radzenia sobie ze stresem.

Podczas prowadzenia zajęć trener koncentruję się na tym, aby mogli Państwo poznać mechanizmy stresu, ale przede wszystkim na tym by zdobyli Państwo konkretne umiejętności potrzebne do efektywnego radzenia sobie w sytuacji doświadczania stresu. Poznacie Państwo metody przeciwdziałania powstawania sytuacji stresowej oraz sposoby radzenia sobie ze stresem w momencie jego wystąpienia.

PROGRAM SZKOLENIA

Cele ogólne:

  • Doskonalenie kompetencji nauczycieli w realizacji zadań w zakresie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach i placówkach.

Cele szczegółowe; uczestnik po zakończonych zajęciach:

Program szkolenia pozwala poznać oraz zastosować w praktyce różnorodne i uniwersalne narzędzia wykorzystywane w coachingu. Podczas prowadzenia zajęć Pani Agnieszka koncentruje się na tym, aby mogli Państwo zdobywać konkretne umiejętności potrzebne do efektywnego korzystania z narzędzi, które będą mogli Państwo wykorzystać w swojej codziennej praktyce zawodowej. Zaproponowany poniżej program merytoryczny zostanie dopasowany do Państwa potrzeb i oczekiwań zgodnie z opiniami z ankiet, jakie od Państwa otrzymam.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy dotyczącej aktualnych zmian w prawie pracy wprowadzonych zmianą do ustawy Kodeks pracy w 2015 r. jak też tych wchodzących w życie w 2016 roku, dotyczących zmian w umowach terminowych, nowych uprawnieniach rodzicielskich oraz zmian w oskładkowaniu umów cywilnoprawnych.