szkolenie

PODSTAWA PRAWNA:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14.09.2023 r.  w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego ( Dz. U. z 2023, poz. 1897)

OPIS:

Szkolenie jest skierowane do osób, które nie przekroczyły 24 punktów karnych, a które chciałyby zmniejszyć liczbę posiadanych punktów o sześć.

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu prowadzi zapisy na szkolenie „Prawo pracy w 2023r.  – praktyczne aspekty wprowadzonych zmian”.  Zapisy do dnia 30.09.2023r.

Warsztaty

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu uprzejmie informuje, że na podstawie przepisu art. 62 ust. 4 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami, organizuje warsztaty doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów niezatrudnionych w MORD Nowy Sącz.

W związku z licznymi pytaniami informujemy, że obecnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma możliwości odbycia szkolenia skutkującego zmniejszeniem ilości punktów karnych. Przyznane punkty nadal zostają anulowane po dwóch latach (liczonych od momentu opłacenia mandatu). O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować.

Informujemy, że dnia 22 maja br. w godz. od 8.00-14.30 organizowane jest szkolenie dla nauczycieli egzaminujących na kartę rowerową. Zapisy pod nr tel. 18 449 08 99.