W związku z licznymi pytaniami informujemy, że obecnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma możliwości odbycia szkolenia skutkującego zmniejszeniem ilości punktów karnych. Przyznane punkty nadal zostają anulowane po dwóch latach (liczonych od momentu opłacenia mandatu). O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować.

Informujemy, że dnia 22 maja br. w godz. od 8.00-14.30 organizowane jest szkolenie dla nauczycieli egzaminujących na kartę rowerową. Zapisy pod nr tel. 18 449 08 99.

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego  w Nowym Sączu ul.29 Listopada10 prowadzi zapisy na szkolenie, które poprowadzi Pani Małgorzata Karwala . Zapisy do 10 Listopada 2022r.

Celem kursu jest przygotowanie kandydatów na egzaminatorów do przeprowadzania egzaminów państwowych dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi.  Uczestnicy kursu omawiają zagadnienia takie jak:

zdjęcie MORD Nowy Sącz

Szkolenie ma na celu:

  1. Zwrócenie  uwagi nauczycieli i wychowawców  na szczególne i bardzo charakterystyczne symptomy zachowania dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego.
  2. Omówienie elementów diagnozy zaburzeń przetwarzania słuchowego.
  3. Zapoznanie z możliwościami terapii dzieci z trudnościami przetwarzania słuchowego.
  4. Udostępnienie podstawowych kwestionariuszy do obserwacji dziecka w kierunku trudności z przetwarzaniem słuchowym.