PODSTAWA PRAWNA:

  • Ustawa z dnia 05.01.2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 622 z późn.zm.)
  • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (t.j.Dz. U z 2019 r. poz. 140 z późn. zm )
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (Dz.U. z 2022 r., poz. 1505)

OPIS:

Kurs jest skierowany do osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i otrzymały stosowne skierowanie od starosty.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO SZKOLENIA:

  • wypełniona karta zgłoszenia,
  • oryginał decyzji/skierowania na kurs,
  • dowód wpłaty.

CZAS TRWANIA  I ORGANIZACJA SZKOLENIA:

Kurs reedukacyjny obejmuje dwa ośmiogodzinne spotkania w formie wykładowej w grupach liczących do 15 osób.

Kurs odbywa się w godzinach od 08.00 do 14.30

KOSZT  SZKOLENIA

Opłata za kurs reedukacyjny wynosi 500 zł.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

TEMAT ZAJĘĆ

LICZBA GODZIN

Wykład w zakresie podstawowych informacji dotyczących prowadzenia pojazdu  po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu:

1) wpływ alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na sprawność prowadzenia pojazdów;

2) mity, stereotypy i formy racjonalizacji, dotyczące prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;

2

Wykład dotyczący problemów związanych z używaniem alkoholu, środków działających podobnie do alkoholu, na którym są omawiane:

1) funkcjonowanie osoby uzależnionej – zmiany w sferze poznawczej, emocjonalnej i behawioralnej. 

1

Wykład dotyczący sposobów autodiagnozy stylu picia alkoholu oraz używania środków działających podobnie do alkoholu, poziomu samokontroli i tendencji do zachowań ryzykownych oraz ulegania wpływom zewnętrznym:

1) test AUDIT – test do autodiagnozy stylu picia alkoholu;

2) test PUM – test problemowego używania marihuany;

3) test PUN – test problemowego używania narkotyków;

4) omówienie pojęcia samokontroli, w tym kontrolowania emocji i zachowań oraz podejmowania zachowań ryzykownych,

5) test Behavior Assessment Scales-2TM – test autodiagnozy preferencji do podejmowania ryzyka.

2

Wykład dotyczący sposobów przeciwdziałania problemowi prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu:

1) sposoby odmawiania, odmawianie asertywne;

2) możliwości i sposoby organizowania bezpiecznego powrotu z „imprezy, na której jest alkohol”;

3) działania na rzecz zmniejszenia zjawiska nietrzeźwości kierowców; wskazanie tego, co każdy z nas może zrobić, aby zmniejszyć zjawisko nietrzeźwości kierowców.

3

Wykład w zakresie podstawowych informacji dotyczących prowadzenia pojazdu  po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu:

1)statystyki dotyczące zjawiska nietrzeźwości na drogach (liczba wypadków, rannych i zabitych);

2)omówienie regulacji prawnych dotyczących prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;

2

Wykład poświęcony omówieniu powodów, dla których ludzie decydują się na prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

1

Wykład dotyczący problemów związanych z używaniem alkoholu, środków działających podobnie do alkoholu, na którym są omawiane:

1) zjawiska związane z nadużywaniem napojów alkoholowych: picie ryzykowne, picie szkodliwe, uzależnienie wraz z ich wyznacznikami;

2)zjawiska związane z używaniem środków działających podobnie do alkoholu: używanie substancji ryzykowne, używanie substancji szkodliwe, uzależnienie wraz z ich wyznacznikami;

2

Wykład dotyczący odpowiedzialności obejmujący:

1) pojęcie odpowiedzialności;

2) przedstawienie oczekiwań ludzi od odpowiedzialnego kierowcy i kierującego tramwajem;

3) wskazanie, w jaki sposób najczęściej oceniamy swoje umiejętności oraz sprawność w roli kierowcy lub kierującego tramwajem.

3

NAJBLIŻSZY TERMIN KURSU:

Najbliższy termin kursu:

16-17 lipiec 2024r. - brak wolnych miejsc ,

01-02 sierpień 2024 r.,12-13 sierpień 2024 r.

Zapisy pod nr tel. 18 449 08 99.

Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa i stanowi jedyną podstawę do wydania zaświadczenia o odbyciu kursu.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu szkolenia.

 SPOSÓB WPŁATY:

Wpłatę za kurs należy dokonać na poczcie, w banku lub przelewem na poniższy rachunek:

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sącz  ul. 29 Listopada 10, 33-300 Nowy Sącz; PKO Bank Polski S.A.

69 1020 2892 0000 5202 0786 6785.

Płatność za kurs należy wnieść najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Pisemna rezygnacja ze szkolenia na 2 lub mniej dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia nie stanowi podstawy do ubiegania się o zwrot opłaty za kurs.

ZAPISY:

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia do pobrania na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faxem pod nr 18 449 08 81.

Przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia nie jest równoznaczne z zapisem na kurs ze względu na ewentualny brak wolnych miejsc. W związku z powyższym zapisy przyjmujemy telefonicznie pod nr tel.  18) 449 08 99.

 Uwaga! Na kurs należy zgłosić się z dokumentem tożsamości.