Informujemy, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 marca 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 679), obowiązek używania maseczek ochronnych na terenie Ośrodka został czasowo zniesiony z dniem 30.03.2022

Regulamin przeprowadzania kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów rozszerzających uprawnienia w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Nowym Sączu do pobrania na stronie:

Dnia 7 września 2021r został przyjęty nowy regulamin szkoleń.

Zmienia się Zarządzenie Dyrektora MORD w Nowym Sączu nr 27/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia zasad organizowania i przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Nowym Sączu w okresie ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z istniejącym stanem epidemii COVID-19, w ten sposób, że: