Regulamin przeprowadzania kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów rozszerzających uprawnienia w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Nowym Sączu do pobrania na stronie:

Dnia 7 września 2021r został przyjęty nowy regulamin szkoleń.

Zmienia się Zarządzenie Dyrektora MORD w Nowym Sączu nr 27/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia zasad organizowania i przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Nowym Sączu w okresie ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z istniejącym stanem epidemii COVID-19, w ten sposób, że:

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób egzaminowanych i pracowników MORD publikujemy nowe informacje w sprawie określenia zasad bezpieczeństwa obowiązujących pracowników Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu oraz zasad organizowania i przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Nowym Sączu w okresie ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z istniejącym stanem epidemii COVID-19.