Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego  w Nowym Sączu ul.29 Listopada10 prowadzi zapisy na szkolenie, które poprowadzi Pani Małgorzata Karwala . Zapisy do 10 Listopada 2022r.


Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół            

Czas trwania – 6 godzin dydaktycznych (6x 45’)

„Jak się przygotować do oceny pracy nauczyciela – aspekty prawne i merytoryczne”

Moduły:

 • Podstawa prawna oceny nauczyciela od 1 września 2022
 • Procedura i kryteria oceny nauczyciela – analiza i przykłady realizacji zadań
 • Dokumentowanie okresu 3 letniej pracy poprzedzającej ocenę – propozycje i rozwiązania
 • Przygotowanie się do lekcji otwartej/pokazowej – praktyczne wskazówki

Koszt: osoba 135zł

Adresat: dyrektorzy wszystkich typów szkół

Czas trwania -  4 godziny dydaktyczne (4x45’)

„Jak oceniać pracę nauczycieli w ramach nowych uwarunkowań prawnych?”

Moduły:

 • Podstawa prawna oceny pracy nauczyciela
 • Procedura oceny pracy nauczyciela – zadania dyrektora
 • Kryteria oceny pracy nauczyciela - analiza i przykłady realizacji zadań
 • Procedura organizacji lekcji egzaminacyjnej – uwarunkowania prawne i zadania dyrektora
   

Koszt: osoba 125zł

Adresat: nauczyciele odbywający okres przygotowania się do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego wg nowych uwarunkowań prawnych.

„Jak uzyskać stopień nauczyciela dyplomowanego w nowych uwarunkowaniach prawnych?”

Czas trwania -  6 godzin dydaktycznych (6x45’)

Moduły:

 • Podstawy prawne uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego od 1 września 2022 r.
 • Wymagania kwalifikacyjne niezbędna do otrzymania stopnia nauczyciela dyplomowanego
 • Ocena pracy nauczyciela w okresie ubiegania się o stopień nauczyciela dyplomowanego
 • Procedura zakończenia okresu przygotowania się do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego – najważniejsze działania nauczyciela i dyrektora
 • Dokumentowanie działań w okresie przygotowania się do postępowania kwalifikacyjnego.

Koszt: osoba 135zł

Zapisy: Stanisława Hybel nr tel. 601618355