Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu prowadzi zapisy na szkolenie „Prawo pracy w 2023r.  – praktyczne aspekty wprowadzonych zmian”.  Zapisy do dnia 30.09.2023r.

 
Szkolenie skierowane jest do pracodawców i osób ich reprezentujących  oraz do pracowników działów księgowych i kadrowych. Karta zgłoszenia do pobrania pod adresem https://www.mord.pl/phocadownload/userupload/kartaPrawoPracy.pdf


Szkolenie prowadzi Pani Beata Ziółko.
Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom  zmian przepisów Kodeksu pracy które weszły w życie w 2023r. oraz dyrektywy work life balance.

Program szkolenia.

 1. Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy po zmianach kodeksu prac
 • Zmiany w treści umowy o pracę dzień rozpoczęcia pracy w umowie o pracę.
 • Nowe elementy umowy o pracę na okres próbny.
 • Nowy element umowy o pracę na czas określony.
 • Wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas określony.
 • Orzeczenia sądu pracy, wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy
 • Dodatkowe zatrudnienie.
 • Modyfikacja katalogu podstawowych obowiązków pracodawcy.
 • Informacja o warunkach zatrudnienia po zmianach.
 • Informacja o możliwości zmiany wymiaru czasu pracy, możliwości awansu, wolnych stanowiskach pracy.
 • Szkolenia pracowników.
 • Wniosek pracownika o bardziej stabilne warunki zatrudnienia.
 • Zakaz działań odwetowych.

2. Czas pracy i urlopy

 • Dodatkowe przerwy w czasie pracy.
 • Modyfikacja zwolnienia od pracy na podstawie art. 188 K.p.
 • Urlop opiekuńczy.
 • Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej.

3. Praca zdalna w praktyce

 • Definicja pracy zdalnej.
 • Wprowadzenie pracy zdalnej do treści stosunku pracy. 
 • Wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy.
 • Obligatoryjna treść porozumienia lub regulaminu.
 • Dodatkowe elementy pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia.
 • Praca zdalna na polecenie pracodawcy – przesłanki.
 • Praca zdalna na wiążący wniosek pracownika.
 • Praca zdalna okazjonalna.
 • Obowiązek równego traktowania.
 • Uprawnienia pracownika wykonującego pracę zdalną.
 • Materiały, narzędzie pracy i wsparcie techniczne.
 • Szkolenia i pomoc techniczna.
 • Świadczenia związane z pracą zdalną.
 • Ochrona danych osobowych.
 • BHP podczas pracy zdalnej, w tym ocena ryzyka zawodowego.
 • Oświadczenia pracownika.
 • Zakres kontroli pracodawcy.

4. Trzeźwość w miejscu pracy.

 • Obowiązki pracodawcy.
 • Kontrola trzeźwości, a badanie stanu trzeźwości.
 • Dokumentacja pracownicza związana z kontrolą trzeźwości i przetwarzanie danych osobowych.
 • Regulacje wewnątrzzakładowe dot. kontroli trzeźwości.
 • Kontrola na obecność w organizmach pracowników środków działających podobnie do alkoholu.
 • Zmiana przepisów dot. odpowiedzialności porządkowej pracownika.

5. Uprawnienia rodzicielskie po zmianach.

 • Urlop rodzicielski –nowe zasady.
 • Praca w czasie urlopu rodzicielskiego.
 • Elastyczna organizacja pracy.
 • Dodatkowa ochrona pracownika.
 • Rezygnacja z urlopu macierzyńskiego.
 • Urlop ojcowski.
 • Urlop w razie adopcji dziecka lub przyjęcia dziecka na wychowanie.
 • Urlop wychowawczy.
 • Obowiązek dopuszczenia do pracy.
 • Obligatoryjne obniżenie wymiaru etatu.
 • Przepisy przejściowe.

6. Świadectwo pracy.  
7. Dokumentacja pracownicza.
8. Zmiany w Karcie Nauczyciela.
9. Obowiązki pracodawców zatrudniających żołnierzy – ustawa o obronie Ojczyzny.
10. Zmiany w zasiłkach, w tym wyłączenie prawa do zasiłku chorobowego.
11. Dodatkowe wynagrodzenie roczne.
12. Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
13. Obowiązki pracodawcy związane z odwołaniem stanu zagrożenia epidemiologicznego w tym dotyczące cudzoziemców, badań profilaktycznych i szkoleń w dziedzinie bhp.
14. Wyjaśnienia  PIP, ZUS oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dotyczące zmian w prawie pracy w 2023r.
15. Pytania /dyskusja.

Zapisy pod nr telefonu 601618355.