Program szkolenia pozwala poznać oraz zastosować w praktyce sprawdzone, skuteczne techniki radzenia sobie ze stresem.

Podczas prowadzenia zajęć trener koncentruję się na tym, aby mogli Państwo poznać mechanizmy stresu, ale przede wszystkim na tym by zdobyli Państwo konkretne umiejętności potrzebne do efektywnego radzenia sobie w sytuacji doświadczania stresu. Poznacie Państwo metody przeciwdziałania powstawania sytuacji stresowej oraz sposoby radzenia sobie ze stresem w momencie jego wystąpienia.

 

Poznanie oraz nabycie umiejętności zastosowania sposobów radzenia sobie ze stresem i w dalszej kolejności stosowanie wiedzy i umiejętności w praktyce może mieć znaczący wpływ na poprawę jakości Państwa życia.

Zaproponowany poniżej program merytoryczny zostanie dopasowany do Państwa potrzeb i oczekiwań zgodnie z opiniami z ankiet jakie od Państwa otrzymam.

PROGRAM SZKOLENIA:

ISTOTA STRESU - CZYM STRES JEST, A CZYM NIE JEST

 • Objawy stresu i fazy stresu
 • Stres kobiety a stres mężczyzny

WPŁYW STRESU NA NASZE CIAŁO

 • Mapa emocji w ciele - kontrola nad fizjologicznymi reakcjami na stres

STRES W MIEJSCU PRACY

 • Źródła stresu w pracy i następstwa sytuacji stresowych
 • Ochrona samego siebie przed stresem w pracy
 • Asertywna komunikacja

ZARZĄDZANIE STRESEM W PRACY:

 • Kontrola nad otoczeniem vs kontrola nad czasem
 • Zarządzanie stresem spowodowanym zmianą
 • Zarządzanie stresem spowodowanym konfliktami

TECHNIKI RADZENIA SOBIE ZE STRESEM W PRACY:

 • Ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne
 • Muzyka kojąca nasze ciało, ducha i myśli
 • Motywacyjna wizualizacja
 • Trening autogenny Schultza

Cena 250zł od osoby

O R G A N I Z U J E M Y    S Z K O L E N I A    W Y J A Z D O W E