Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy dotyczącej aktualnych zmian w prawie pracy wprowadzonych zmianą do ustawy Kodeks pracy w 2015 r. jak też tych wchodzących w życie w 2016 roku, dotyczących zmian w umowach terminowych, nowych uprawnieniach rodzicielskich oraz zmian w oskładkowaniu umów cywilnoprawnych.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Przepisy prawa pracy w 2016 r.

1. Zmiany ustawy Kodeks pracy dotyczące umów o pracę:

  • rodzaje umów o pracę
  • ograniczenia w zawieraniu umów na okres próbny umowy o pracę na czas określony okresy i ilość
  • obowiązek informowania PIP o zawarciu niektórych umów o pracę na czas określony zmiany w zakresie okresów wypowiedzenia
  • zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.

2. Omówienie przepisów przejściowych dotyczących umów już zawartych.

3. Nowe uregulowania dotyczące urlopów związanych z rodzicielstwem:

  • zmiany w urlopach ojcowskich
  • zmiany w urlopach wychowawczych
  • zmiany dotyczące opieki nad dzieckiem do 14 roku życia.

4. Zmiany w ustawie zasiłkowej:

  • obowiązek ubezpieczeń zleceniobiorców  
  • umowa cywilna:  zawarcie kilku umów, umowy emerytów i rencistów, umowy zawarta z osobą  prowadzącą działalność gospodarczą.

II. Pozostałe zagadnienia

1. Badania lekarskie – po zmianach w 2015 r.

2. Prowadzenie akt osobowych – ochrona danych , stanowisko GIODO.  

3. Urlopy wypoczynkowe.

4. Najnowsze stanowiska PIP.