Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym nie mają charakteru incydentalnego, realizowane są systemowo od początku istnienia Ośrodka. Większość działań ma charakter projektów wieloletnich, systematycznie realizowanych wspólnie z partnerami lokalnymi jakimi są Szkoły, Przedszkola, Fundacje, Stowarzyszenia, Policja, Straż Pożarna /PSP i OSP/, Pogotowie i szereg innych podmiotów, zainteresowanych bezpieczeństwem dzieci, młodzieży i osób dorosłych.