Dzięki tej inwestycji znacznie poprawi się bezpieczeństwo młodych rowerzystów na drogach. Samorząd Województwa wspólnie z Małopolskimi Ośrodkami Ruchu Drogowego podpisał w czwartek porozumienie dotyczące budowy miasteczek ruchu drogowego (rowerowego) w województwie małopolskim. O tym, gdzie powstaną te obiekty, zadecyduje konkurs. Termin składania wniosków mija 8 sierpnia br.

W dniu 28 września 2013 r. w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Nowym Sączu odbył się II Turniej dla Pracowników Firm Transportowych. Celem Turnieju było działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez:

11 grudnia 2014 roku w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie, odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom V Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”. W ramach, którego ponad 60 tys. dzieci i młodzieży wyposażono w odblaski.
Podsumowanie akcji połączonebyło z występem zespołu FEEL.

Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym nie mają charakteru incydentalnego, realizowane są systemowo od początku istnienia Ośrodka. Większość działań ma charakter projektów wieloletnich, systematycznie realizowanych wspólnie z partnerami lokalnymi jakimi są Szkoły, Przedszkola, Fundacje, Stowarzyszenia, Policja, Straż Pożarna /PSP i OSP/, Pogotowie i szereg innych podmiotów, zainteresowanych bezpieczeństwem dzieci, młodzieży i osób dorosłych.