W dniu 11.04.2019 r. w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Nowym Sączu Pan Łukasz Smółka - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego - bezpośrednio nadzorujący pracę ośrodków egzaminacyjnych w Małopolsce spotkał się z dyrekcją Ośrodka oraz pracownikami. Przedmiotem wizyty było omówienie bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem jednostki.

 

10 kwietnia br. odbyły się uroczystości rocznicowe upamiętniające 79 rocznicę zbrodni katyńskiej oraz 9 rocznicę katastrofy smoleńskiej. Pan Marek Pławiak – Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu wraz z wicedyrektorem Ośrodka - Arturem Czerneckim złożyli wiązankę pod obeliskiem przy kaplicy pw. św. Antoniego w Lasku Falkowskim.

  

 

Wraz z nadchodzącą wiosną Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu rozpoczął cykliczne działania mające na celu popularyzację bezpieczeństwa na drodze wszystkich jego uczestników – szczególnie najmłodszych. Wspólnie z Komendą Miejską Policji w Nowym Sączu oraz Gminą Łabowa zorganizowano dwudniowe warsztaty dla uczniów Szkół Podstawowych z Łabowej i Nowej Wsi w ramach akcji "Bezpieczna Łabowa".

W dniu 02.04.2019 r. w Zespole Szkół Technicznych im. W.Pola w Gorlicach odbyły się eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego Dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu gorlickiego. Uczestnicy turnieju rozwiązywali testy ze znajomości przepisów ruchu drogowego, z historii motoryzacji, następnie wykonywali zadania praktyczne z jazdy samochodem z talerzem stewarda, jazdy motorowerem oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.