Wraz z nadchodzącą wiosną Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu rozpoczął cykliczne działania mające na celu popularyzację bezpieczeństwa na drodze wszystkich jego uczestników – szczególnie najmłodszych. Wspólnie z Komendą Miejską Policji w Nowym Sączu oraz Gminą Łabowa zorganizowano dwudniowe warsztaty dla uczniów Szkół Podstawowych z Łabowej i Nowej Wsi w ramach akcji "Bezpieczna Łabowa".

W dniu 02.04.2019 r. w Zespole Szkół Technicznych im. W.Pola w Gorlicach odbyły się eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego Dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu gorlickiego. Uczestnicy turnieju rozwiązywali testy ze znajomości przepisów ruchu drogowego, z historii motoryzacji, następnie wykonywali zadania praktyczne z jazdy samochodem z talerzem stewarda, jazdy motorowerem oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Sądecczyzny, w pierwszym dniu kalendarzowej wiosny swoje drzwi dla wszystkich chętnych otworzył Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu. Pierwsza grupa uczestników została przywitana przez gospodarzy Ośrodka – Pana Marka Pławiaka – Dyrektora Ośrodka i Pana Artura Czerneckiego – Zastępcę Dyrektora. Liczne grupy dzieci i młodzieży z nowosądeckich szkół, a także mieszkańcy Nowego Sącza, którzy odwiedzili nas tego dnia mieli okazję do wyrażenia swoich opinii na temat funkcjonowania naszego Ośrodka. Wszystkie uwagi i sugestie, jakie zostały do nas skierowane będą uważnie analizowane i zostaną skonsultowane z Panem Łukaszem Smółką - Wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego, który pełni bezpośredni nadzór nad ośrodkami ruchu drogowego w Małopolsce.

Podczas konferencji prasowej dotyczącej „Bezpiecznego Pierwszego Dnia Wiosny z Małopolskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Nowym Sączu” Dyrektor Pan Marek Pławiak poinformował o planach i działaniach podejmowanych przez MORD w Nowym Sączu. Omówił działania realizowane w samym Ośrodku w celu usprawnienia pracy jednostki, a także wszystkie plany i zamierzenia jakie stoją przed nami. Dzięki temu, że nasze działania wspierane są przez Zarząd Województwa Małopolskiego – szczególnie przez Marszałka Województwa – Witolda Kozłowskiego, a także bezpośrednio nas nadzorującego Wicemarszałka Łukasza Smółkę, jest nam dużo łatwiej podejmować nowe wyzwania i projekty. Jako instytucja, która pośrednio jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo na drogach nie tylko Sądecczyzny, musimy zwiększyć wysiłki aby wszyscy: zarówno Małopolanie jaki i odwiedzający nas goście, czuli się u nas bezpiecznie.