Opis pojazdów, które będą używane podczas wojewódzkiego Finału Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego odbywającego się w dniu 25 maja 2019 r. w Nowym Sączu na terenie Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, przy ul. 29 listopada 10.

 

W dniu 11.04.2019 r. w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Nowym Sączu Pan Łukasz Smółka - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego - bezpośrednio nadzorujący pracę ośrodków egzaminacyjnych w Małopolsce spotkał się z dyrekcją Ośrodka oraz pracownikami. Przedmiotem wizyty było omówienie bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem jednostki.

 

10 kwietnia br. odbyły się uroczystości rocznicowe upamiętniające 79 rocznicę zbrodni katyńskiej oraz 9 rocznicę katastrofy smoleńskiej. Pan Marek Pławiak – Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu wraz z wicedyrektorem Ośrodka - Arturem Czerneckim złożyli wiązankę pod obeliskiem przy kaplicy pw. św. Antoniego w Lasku Falkowskim.