Uprzejmie informujemy, iż Ministerstwo Infrastruktury, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kierowców, opracowało nowe znaki informujące o odcinkowym pomiarze prędkości. Zmiana przepisów rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach ma na celu rozróżnienie oznakowania dla odcinkowego pomiaru prędkości od pomiaru punktowego.

Zdjęcie samochodu retro

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu objął honorowym patronatem tegoroczny plebiscyt zorganizowany przez redakcje ,,Dziennika Polskiego, „Gazety Krakowskiej”. Czytelnicy oddawali głosy poparcia na Mechanika Roku, Warsztat Samochodowy Roku, Instruktora Nauki Jazdy i Szkołę Nauki Jazdy Roku - w województwach i powiatach Małopolski, a także na Korporację TAXI oraz Taksówkarza Roku - w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu i Zakopanem. W plebiscycie tym wybrany został Samochód na Ślub, a także Bryka Roku i Motocykl Roku.

W dniach 3-4 sierpnia odbył się XI zlot pojazdów zabytkowych RETRO, który od kilku lat współorganizowany jest przez Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu. Impreza motoryzacyjna skupia miłośników starej motoryzacji.

XI Wyścig Górski w Limanowej już za nami. Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu od lat wspiera to sportowe wydarzenie, gdzie prędkość i bezpieczeństwo łączą się ze sobą. Ośrodek reprezentowany był przez Artura Czerneckiego - Zastępcę Dyrektora, który przez dwa dni kibicował wszystkim zawodnikom, a na zakończenie brał udział w uroczystym podsumowaniu wyścigu i wręczeniu nagród.