PODSTAWA PRAWNA:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14.09.2023 r.  w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego ( Dz. U. z 2023, poz. 1897)

OPIS:

Szkolenie jest skierowane do osób, które nie przekroczyły 24 punktów karnych, a które chciałyby zmniejszyć liczbę posiadanych punktów o sześć.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO SZKOLENIA:

  • posiadanie prawa jazdy dłużej niż rok, licząc od dnia wydania go po raz pierwszy,
  • na dzień szkolenia suma punktów nie może przekraczać 24,
  • w szkoleniu można uczestniczyć nie częściej niż raz na 6 miesięcy,
  • Komenda Wojewódzka odpisuje 6 najstarszych punktów karnych,

Osoby spełniające powyższe warunki, na co najmniej cztery dni przed rozpoczęciem szkolenia powinny ponadto przesłać na adres e-mail lub osobiście:

  • wypełnioną kartę zgłoszenia,
  • dowód wpłaty.

SPOSÓB WPŁATY:
Wpłatę za kurs należy dokonać na poczcie, w banku lub przelewem na poniższy rachunek:

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sącz  ul. 29 Listopada 10, 33-300 Nowy Sącz; PKO Bank Polski S.A. 69 1020 2892 0000 5202 0786 6785.

Płatność za kurs należy wnieść najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Pisemna rezygnacja ze szkolenia na 2 lub mniej dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia nie stanowi podstawy do ubiegania się o zwrot opłaty za kurs.

CZAS TRWANIA  I ORGANIZACJA SZKOLENIA:

Szkolenie składa się z  8 godzin wykładów, a także z ćwiczenia praktycznego i jest realizowane w ciągu jednego dnia w grupach liczących do 15 osób.

Kurs rozpoczyna się od godziny od 07.15

KOSZT  SZKOLENIA:

Opłata za szkolenie wynosi 900 zł

PROGRAM SZKOLENIA:

TEMAT ZAJĘĆ

LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH (WYKŁAD/ĆWICZENIA)

Psychologiczne aspekty  kierowania pojazdem

2

Zasady i przepisy ruchu drogowego

2

Wypadki drogowe w Polsce – przyczyny, skutki, zapobieganie

2

Prawne i społeczne skutki wypadków drogowych oraz odpowiedzialność karna sprawców za przestępstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji

2

Awaryjne hamowanie przy prędkości:

1. 30 km/h

2. 50 km/h

1*

 

* 1 godzina zegarowa

NAJBLIŻSZY TERMIN KURSU:


29.09.2023 r.- brak wolnych miejsc

30.09.2023 r. - brak wolnych miejsc

02.10.2023 r. - brak wolnych miejsc

06.10.2023 r. - brak wolnych miejsc,
07.10.2023 r. - brak wolnych miejsc,

10.10.2023 r., 13.10.2023 r. 20.10.2023 r., 21.10.2023 r., 27.10.2023 r.,  28.10.2023 r.

Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa i stanowi jedyną podstawę do wydania zaświadczenia o odbyciu szkolenia.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu szkolenia.

ZAPISY:
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia do pobrania na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faxem pod nr 18 449 08 81. Przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia nie jest równoznaczne z zapisem na kurs ze względu na ewentualny brak wolnych miejsc. W związku z powyższym zapisy przyjmujemy telefonicznie pod nr tel.  18) 449 08 99.

Uwaga! Na kurs należy zgłosić się z dokumentem tożsamości.

Karta zgłoszenia dostępna pod adresem:

https://www.mord.pl/index.php/pliki-do-pobrania/file/119-karta-zgloszenia-szkolenie-powodujace-zmniejszenie-liczby-punktow-za-naruszenie-przepisow-ruchu-drogowego?start=20