Cennik szkoleń i kursów organizowanych i prowadzonych przez Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu.

Lp.

Nazwa  szkolenia/kursu:

Kwota w zł

1.

Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

500 zł*

2.

Kurs kierowania ruchem drogowym

300 zł

3.

 Kurs dla kandydatów na egzaminatorów:

a) Kurs podstawowy na kategorię „B” prawa jazdy

b) Każda następna dodatkowa kategoria (A,C,D)

 

4.300 zł

2.200 zł

4.

Kurs z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej:

a) Kandydaci na kierowców

50 zł

b) Dla pozostałych osób

90 zł

5.

Szkolenie okresowe kierowców:

a) Przewóz rzeczy (dla prawa jazdy kat. C1,C1+E,C,C+E)

600 zł

b) Przewóz osób    (dla prawa jazdy kat. D1,D1+E,D,D+E)

600 zł

6.

Kurs w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (Kursy początkowe):

a) Kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas                                                                                

600 zł

b) Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach             

300 zł

7.

Kurs w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (Kursy doskonalące – dla osób posiadających zaświadczenia ADR):

a) Kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas                                           

 

500 zł

b) Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach                                             

 300 zł

8.

Szkolenie powodujące zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego

900 zł

9.

Wydanie duplikatu zaświadczenia z poszczególnych kursów

100 zł

10.

Koszt przeprowadzenia  dodatkowych zajęć z opuszczonego zakresu programowego z poszczególnych kursów za jedną godzinę lekcyjną

50 zł

11.

Inne szkolenia 

  20,00 zł – 1.200 zł

12.

Wydanie duplikatu zaświadczenia ze szkolenia dla nauczycieli uprawniających do sprawdzenia umiejętności osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej        

Brak opłat

13.

Wydanie duplikatu zaświadczenia z seminariów dla nauczycieli

Brak opłat

* Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1629)