CEL OGÓLNY SZKOLENIA:

Uczestnik szkolenia :

       -     zna podstawę prawną oceniania zachowania oraz przepisy regulujące ocenianie zachowania

                w szkole,

v  potrafi zastosować w/w przepisy prawa oświatowego w praktyce szkolnej,

v  potrafi wypracować wymaganą dokumentację dotyczącą oceniania zachowania,

v  ma świadomość  celów oceniania.

 

 

 

ADRESAT

v  Nauczyciele, szczególnie wychowawcy (zgłoszenia indywidualne)

v  Rady Pedagogiczne szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych

TERMIN SZKOLENIA

v  Do ustalenia  

LICZBA GODZIN

v  4 lub 5 godzin

MIEJSCE SZKOLENIA

v  Do ustalenia

PROWADZĄCY

Joanna Pociecha

 

Uwaga: Z ocenianiem zachowania uczniów wiecznie jest problem, tym bardziej, że wiele rozwiązań musi być wypracowanych w szkole.  Jak to zrobić aby oceniać  sprawiedliwie, we wszystkich kategoriach określonych rozporządzeniem, zgodnie z prawem i szkolnymi ustaleniami wynikającymi ze statutu?

Powyższe szkolenie rozwiąże wszystkie dylematy, gdyż podczas szkolenia uczestnik pozna podstawę prawną oceniania zachowania, obowiązki nauczycieli i wychowawców związane z ocenianiem zachowania,  warunki , sposób i kryteria oceniania, sposób ustalania ocen klasyfikacyjnych zachowania, postępowanie w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania niezgodnie z przepisami prawa oświatowego wpływ oceny zachowania na promowane  i ukończenie szkoły z wyróżnieniem. Podczas szkolenia pojawią się propozycje konkretnych rozwiązań w praktyce szkolnej oraz  propozycje zapisów w statucie szkoły.

Zapisy pod nr telefonu: Stanisława Hybel - 784077644