CEL OGÓLNY SZKOLENIA:

Uczestnik szkolenia :

         - rozumie czym jest ocenianie kształtujące ,

         - ma świadomość wpływu oceniania kształtującego na uczenie się

           uczniów i nauczanie,

        - potrafi zastosować elementy oceniania kształtującego w praktyce

          szkolnej,

 

 

ADRESAT

v  Rady Pedagogiczne wszystkich typów szkół,

v  Nauczyciele wszystkich typów szkół ( indywidualnie )

TERMIN SZKOLENIA

v  Do ustalenia  

LICZBA GODZIN

v  8 godzin lub 4 godziny

MIEJSCE SZKOLENIA

v  Do ustalenia

PROWADZĄCY

Joanna Pociecha

 

Uwaga: MEN prowadzi prace nad wprowadzeniem oceniania kształtującego do szkół. Aktualnie od 01.09.2015 r. każda szkoła ma obowiązek stosować elementy oceniania kształtującego ( Podstawa prawna:  uoso, rozporządzenia ) lub jeśli ma takie życzenie stosować ocenianie kształtujące.  Oceniania kształtującego oraz stosowania jego elementów musimy, tak jak każdej nowej rzeczy się nauczyć. Teraz jest czas aby na spokojnie  poznać  zasady nauczyciela oceniającego kształtująco.

Szkolenie na  celu zapoznać nauczycieli z wprowadzeniem na swoich lekcjach elementów oceniania kształtującego.

Zapisy pod nr telefonu: Stanisława Hybel - 784077644