CEL OGÓLNY SZKOLENIA:

Uczestnik szkolenia :

                zna podstawę prawną oceniania oraz przepisy regulujące ocenianie w szkole,

v  potrafi zastosować w/w przepisy prawa oświatowego w praktyce szkolnej,

v  potrafi wypracować wymaganą dokumentację dotyczącą oceniania,

v  ma świadomość  celów oceniania.

 

 

ADRESAT

v  Nauczyciele wszystkich typów szkół ( indywidualne zgłoszenia )

v  Rady Pedagogiczne wszystkich typów szkół

TERMIN SZKOLENIA

v  Do ustalenia

LICZBA GODZIN

v  4 godziny

MIEJSCE SZKOLENIA

v  Do ustalenia

PROWADZĄCY

Joanna Pociecha

 

Uwaga: Od 01.09.2015 r. ocenianie w szkole regulowane jest przez ustawę o systemie oświaty, rozporządzenia i statut szkoły. Prawo dotyczące oceniania jest bardzo szczegółowe i skomplikowane. Pojawiło się  bardzo dużo nowych  zapisów, które w natłoku spraw szkolnych czasem  ,,umykają”. Warto przypomnieć sobie zapisy aby uniknąć niepotrzebnych problemów ( 80% wszystkich skarg dotyczy oceniania ), chronić nauczycieli i dyrektora, który odpowiada za przestrzeganie prawa dotyczącego oceniania w szkole.

Zapisy pod nr telefonu: Stanisława Hybel - 784077644