Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego organizuje szkolenia:


1. Najnowsze zmiany w prawie oświatowym, w tym zmiany w statusie nauczyciela
2. Ochrona danych osobowych w szkole
3. Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć szkolnych


4. Odpowiedzialność prawna nauczyciela
5. Formułowanie wymagań edukacyjnych w myśl nowej podstawy programowej zgodnie z wymogami prawa. ( warsztaty podczas , których nauczyciele uczą się pisać wymagania, docelowo na polecenie Pani Kurator wszyscy nauczyciele mają zostać przeszkoleni )
6. Ocenianie ucznia w myśl prawa oświatowego.
7. Planowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych.
8. Elementy oceniania kształtującego w praktyce szkolnej