Nowoczesne metody i techniki szybkiego, efektywnego, kodowania, konsolidowania i odtwarzania informacji oraz ich wykorzystanie w procesie dydaktycznym z uwzględnieniem inteligencji wielorakich.

 

Czas trwanie – 16 godzin

Program warsztatów:

 1. Wprowadzenie - rys historyczny – nowoczesne podejście do zagadnień z zakresu kształcenia.
 1. Czy wiedza o mózgu nas zmienia?
 2. Jak zmienić przedmiotowe dydaktyki?
 3. Czym jest edukacja uzasadniona neurologicznie?
 4. Dlaczego nowoczesna edukacja jest humanistyczna?
 5. Czy neurodydaktyka wskaże zasady edukacji XXI wieku?
 6. Przyczyny nieskutecznej nauki .Stereotypy a nowe nawyki myślenia. Tworzenie własnych strategii uczenia w oparciu o dominujące zmysły.
 7. Techniki pamięciowe - podstawy najważniejszych technik pamięciowych.
 8. Metodyka przekazu wiedzy. Pokonywanie barier pracy zespołowej i usprawnianie komunikacji w grupowym rozwiązywaniu problemów.
 1. Wykorzystanie w procesie kształcenia naturalnych właściwości umysłu.
 2. Wykorzystanie nowatorskich koncepcji uczenia w procesach dydaktycznych.
 3. Istota neurodydaktyki – wstęp do przedmiotu.
 4. Funkcjonowanie mózgu a uczenie się.
 5. Rola peptydów – endorfiny, odżywianie.
 6. Proces rozwoju ucznia.
 7. Stres a uczenie się w świetle neurodydaktyki.
 8. Innowacyjne metody nauczania i uczenia się przyjazne dla mózgu.
 9. Czynniki wspierające proces uczenia się.
 10. Neurodydaktyka a nauczanie – dobre praktyki z innych krajów.
 11. Neurodydaktyka w praktyce:

 

 1. aktywne i tradycyjne metody nauczania uczniów na lekcji,
 2. ćwiczenia rozwijające umiejętności skojarzeń i wyobraźnie u dzieci,
 3. zapoznanie z wszystkimi mnemotechnikami,
 4. mapy myśli – metoda inteligentnego notowania,
 5. ćwiczenia rozwijające koncentrację uwagi,
 6. Rewolucyjna metoda Dwu Koncertów Lozarowa – nauka języków, nauka wszystkiego.

 

Nieograniczony dostęp do materiałów oraz platformy internetowej (Doskonalenie w sieci).

Opracowane programy stanowią własność autora.

KONTAKT TELEFONICZNY:

Stanisława Hybel

MORD Nowy Sącz

Pełnomocnik ds. Organizacji i promocji szkoleń

kontakt: 784-077-644