Warsztaty:  „Neurodydaktyka i wspieranie uczenia się” Termin szkolenia: 4 maj 2017r. w ośrodku MORD Czas szkolenia: 6h dydaktycznychPROGRAM SZKOLENIA
Tematy

I. Budowa i funkcje mózgu w uczeniu się:

a. Hipokamp i zapamiętywanie
b. Neurony kategorii i reguł  i umiejętności
c. Neuroplastyczność
d. Synapsy i znaczenie siły połączeń synaptycznych w procesie uczenia się
e. Neuroprzekaźniki
f. Układ limbiczny  i emocje
g. Mechanizmy lustrzane

II. Etapy rozwoju mózgu (zadania i potrzeby)
III. Motywacja i nagroda
IV. Mózg jako organ społeczny – klimat w klasie
V. Sposoby zadawania pytań

Po szkoleniu uczestnicy:

  • rozumieją rolę mózgu w zapamiętywaniu, selekcjonowaniu wiedzy
  • widzą, jak powstają umiejętności
  • rozumieją role i znaczenie motywacji wewnętrznej
  • znają etapy rozwoju mózgu i potrafią je scharakteryzować
  • rozumieją mechanizmy lustrzane
  • rozumieją rolę emocji i motywacji w nauczaniu i uczeniu się
  • wiedzą, jaki jest wpływ lęku na uczeniu się