TEMAT SZKOLENIA: ZŁOŚĆ U DZIECI

CELE SZKOLENIA:

 • rozwijanie wiedzy i kompetencji praktycznych dotyczących właściwego i skutecznego reagowania w sytuacji napadu złości,
 • poszerzanie perspektywy w aspekcie rozumienia przyczyn wyrażanych przez dzieci emocji,
 • identyfikowanie czynników wyzwalających trudne emocje i ich ekspresję,
 • uświadomienie istoty profilaktyki i edukacji wyrażania złości w sposób społecznie akceptowany.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Rola emocji w życiu człowieka.
 2. Złość w perspektywie biologicznej i społeczno – rozwojowej.
 3. Przyczyny i oblicza złości.
 4. Praca nad emocjami – oswajanie złości.
 5. Model ABC wybuchu złości.
 6. Zapobieganie oraz reagowanie w sytuacji napadu złości.
 7. Techniki wspierające dziecko w wyrażaniu złości w sposób społecznie akceptowany.
 8. Skutki niewłaściwej reakcji dorosłego na ataki złości i gniewu dziecka.
 9. Istota profilaktyki oraz wspierania rozwoju inteligencji emocjonalnej.
 10. Przykłady metod i ćwiczeń pomagających zapanować nad złością.

FORMA SZKOLENIA: wykładowo-warsztatowa uwzględniająca między innymi pracę w grupach, burzę mózgów, dyskusję dydaktyczną, stosowanie metafory, ćwiczenie coachingowe i rozwijające twórcze myślenie.

 

Zbieramy zapisy na następne szkolenie "Złość u dzieci" dla rodziców dzieci z przedszkoli oraz klas  0-3.