Zgodnie z § 11 pkt. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach osoba egzaminowana, nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem, informuje w formie pisemnej ośrodek egzaminowania, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie. (...) Dyrektor w przypadkach losowych, wskazanych we wniosku osoby egzaminowanej może skrócić termin, o którym mowa w ust. 6.

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu oraz Oddział Terenowy w Nowym Targu w dniu 31.05.2024r. (piątek) będą nieczynne.

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu informuje, iż Biuro Obsługi Klienta w Nowym Sączu w dniu 29.03.2024 (Wielki Piątek) będzie czynne do godz. 13:30 a w Oddziale Terenowym w Nowym Targu będzie nieczynne.

W związku z utratą mocy obowiązującej Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów,