Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu informuje iż od dnia 28 listopada 2019 zapisy na egzaminy w soboty (począwszy od 7 grudnia) będą prowadzone na bieżąco.

Z uwagi na trudne warunki atmosferyczne w dniach 16 - 18 stycznia 2019r.  egzaminy praktyczne w nowotarskim Oddziale Terenowym Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego zostają odwołane - odbędą się w terminie późniejszym. Egzaminy teoretyczne są przeprowadzane zgodnie z planem.

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu nr 04/2018 z dnia 08 marca 2018 wprowadza się nowy wzór Oświadczenia o zgodzie OSK na podstawienie pojazdu. Nowy wzór wniosku dostępny pod adresem:

http://www.mord.pl/index.php/aktualnosci/pliki-do-pobrania/file/97-oswiadczenie-o-zgodzie-osk-na-podstawienie-pojazdu-nowa-wersja?start=20

Wprowadza się zasady korzystania przez Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego / zwanym dalej MORD/ z samochodów ośrodków szkolenia kierowców w zakresie egzaminowania w części praktycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii A1, A2, A, B lub B+E oraz C, C+E, D, o treści jak poniżej :