Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu nr 04/2018 z dnia 08 marca 2018 wprowadza się nowy wzór Oświadczenia o zgodzie OSK na podstawienie pojazdu. Nowy wzór wniosku dostępny pod adresem:

http://www.mord.pl/index.php/aktualnosci/pliki-do-pobrania/file/97-oswiadczenie-o-zgodzie-osk-na-podstawienie-pojazdu-nowa-wersja?start=20