zdjęcia z przekazania przyłbic

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu włączył się w realizację rządowego planu „Nowa normalność: etapy znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19”. W związku z tym Artur Czernecki – Zastępca Dyrektora Ośrodka na ręce Pana Roberta Ślusarka - Dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu oraz Pani Barbary Romańskiej – Kierownika Działu Etnografii Muzeum przekazał środki ochrony osobistej w postaci przyłbic i maseczek ochronnych.

logo PZM

W oparciu o Komunikat 1/2020 Krajowego Komitetu Organizacyjnego Turniejów BRD z dnia 13 marca 2020 r. wszystkie wskazane w komunikacie turnieje dla dzieci i młodzieży zostają odwołane. W związku z powyższym eliminacje niższych szczebli – miejskich i powiatowych – zaplanowane na 29 i 30 kwietnia 2020 r. – nie odbędą się.

zdjęcie MORD

Jury konkursowe postanowiło nie przyznawać nagrody głównej, natomiast wyróżnione zostały 4 prace: