Na zaproszenie Marty Platy - Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 11 w Nowym Sączu  Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu wspólnie z Komendą Miejską Policji w Nowym Sączu zorganizował zajęcia dla uczniów tej szkoły. Tematem spotkania były przepisy dotyczące bezpieczeństwa pieszych, a także zagadnienia związane z elementami odblaskowymi i dlaczego ich posiadanie jest takie ważne.

Zagadnienia praktyczne omawiał z uczniami mł. asp. Artur Goliński – policjant Wydziału Ruchu Drogowego. Na zakończenie spotkania każdy uczeń został obdarowany słodkim upominkiem oraz odblaskową opaską przez Pana Artura Czerneckiego - Zastępcę Dyrektora MORD.
Bardzo dziękujemy Pani Dyrektor za zaproszenie.