Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych obchodzony jest od roku 2005 i przypada w trzecią niedzielę listopada. W przededniu rozpoczęcia oficjalnych obchodów, które w tym roku odbywają się w dniach 18-20 listopada 2022 r. przy Pomniku Ofiar Wypadków Drogowych „Przejście”, w Zabawie koło Tarnowa, w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Nowym Sączu złożone zostały kwiaty oraz zapalono znicze.

Odwiedzili nas dzisiaj sympatyczni podopieczni Fundacji Pomocy Osobom z Autyzmem MADA, wręczając Panu Dyrektorowi Ośrodka – Markowi Pławiakowi pamiątkę podpisaną przez uczestników warsztatów terapii zajęciowej, których zawsze serdecznie u siebie gościmy i wspieramy.

Dziękujemy za wizytę.

Na zaproszenie Marty Platy - Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 11 w Nowym Sączu  Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu wspólnie z Komendą Miejską Policji w Nowym Sączu zorganizował zajęcia dla uczniów tej szkoły. Tematem spotkania były przepisy dotyczące bezpieczeństwa pieszych, a także zagadnienia związane z elementami odblaskowymi i dlaczego ich posiadanie jest takie ważne.

Wspieramy działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Jednym z nich jest projekt "POWRÓT DO ZDROWIA - POWRÓT DO PRACY"