grafika hulajnoga

Z dniem 20 maja 2021 roku weszła w życie zmiana Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Celem tej regulacji jest uporządkowanie ruchu nowych kategorii pojazdów: hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego oraz  urządzeń wspomagających ruch (np. rolki, wrotki, deskorolki, czyli urządzenie lub sprzętu sportowo-rekreacyjnego, przeznaczonego do poruszania się osób w pozycji stojącej, napędzanych siłą mięśni). Na rower tylko z kartą rowerową, to wiemy, tak dzieje się od lat, ale na hulajnogę także obowiązuje karta rowerowa!

piszy tabelka

Piesi muszą być świadomi nie tylko swoich praw, ale i obowiązków wynikających z uczestnictwa w ruchu drogowym. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego, który już znajduje się na przejściu, ale także tego, który na nie wchodzi. Nowela Prawa o Ruchu Drogowym, która w życie wejdzie  1 czerwca 2021 roku, zakłada, co prawda, że piesi będą mieli pierwszeństwo już w momencie wchodzenia na pasy, ale utrzymuje w mocy przepis mówiący, że "zabrania się wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych" - art. 14 Prawa o Ruchu Drogowym nadal obowiązuje.

Z dniem 20 maja 2021 roku wchodzą w życie zmiany Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Celem regulacji jest uporządkowanie ruchu nowych kategorii pojazdów: hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego oraz  urządzeń wspomagających ruch (np. rolki, wrotki, deskorolki). Dz.U.2021.poz.720 Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.
    

Od 5 grudnia 2020 roku prowadzenie pojazdu bez prawa jazdy staje się w Polsce całkowicie legalne. Choć hasło na pierwszy rzut oka brzmi rewolucyjnie, wcale nie oznacza, że prawo jazdy nie będzie nam już potrzebne. Minister cyfryzacji podpisał dokument, dzięki któremu nie będziemy musieli wozić ze sobą jedynie blankietu prawa jazdy. To efekt tzw. pakietu deregulacyjnego dla kierowców (a dokładnie ustawy z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy  Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517)). Dzięki której Polacy nie muszą mieć przy sobie już dowodu rejestracyjnego samochodu oraz dokumentu potwierdzającego jego ubezpieczenie. Nadal jednak na użytkowniku drogi spoczywać będzie obowiązek udokumentowania swojej tożsamość w czasie kontroli drogowej. Jak zatem przekonać policjanta, że my to my? Będzie to możliwe na jeden z trzech sposobów, gdyż honorowane będą takie dokumenty jak: