Nasze miasta się rozbudowują, powstają nowe osiedla, nowe galeria, centra handlowe, wolnych przestrzeni miast nie znajdziemy nawet na przysłowiowe lekarstwo, zabudowuje się wszystkie skrawki terenu, nie pozostawiając wolnego miejsca na tereny zielone czy zwykłe parkingi.

grafika hulajnoga

Z dniem 20 maja 2021 roku weszła w życie zmiana Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Celem tej regulacji jest uporządkowanie ruchu nowych kategorii pojazdów: hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego oraz  urządzeń wspomagających ruch (np. rolki, wrotki, deskorolki, czyli urządzenie lub sprzętu sportowo-rekreacyjnego, przeznaczonego do poruszania się osób w pozycji stojącej, napędzanych siłą mięśni). Na rower tylko z kartą rowerową, to wiemy, tak dzieje się od lat, ale na hulajnogę także obowiązuje karta rowerowa!

piszy tabelka

Piesi muszą być świadomi nie tylko swoich praw, ale i obowiązków wynikających z uczestnictwa w ruchu drogowym. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego, który już znajduje się na przejściu, ale także tego, który na nie wchodzi. Nowela Prawa o Ruchu Drogowym, która w życie wejdzie  1 czerwca 2021 roku, zakłada, co prawda, że piesi będą mieli pierwszeństwo już w momencie wchodzenia na pasy, ale utrzymuje w mocy przepis mówiący, że "zabrania się wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych" - art. 14 Prawa o Ruchu Drogowym nadal obowiązuje.

Z dniem 20 maja 2021 roku wchodzą w życie zmiany Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Celem regulacji jest uporządkowanie ruchu nowych kategorii pojazdów: hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego oraz  urządzeń wspomagających ruch (np. rolki, wrotki, deskorolki). Dz.U.2021.poz.720 Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.