Piesi muszą być świadomi nie tylko swoich praw, ale i obowiązków wynikających z uczestnictwa w ruchu drogowym. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego, który już znajduje się na przejściu, ale także tego, który na nie wchodzi. Nowela Prawa o Ruchu Drogowym, która w życie wejdzie  1 czerwca 2021 roku, zakłada, co prawda, że piesi będą mieli pierwszeństwo już w momencie wchodzenia na pasy, ale utrzymuje w mocy przepis mówiący, że "zabrania się wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych" - art. 14 Prawa o Ruchu Drogowym nadal obowiązuje.


Co powinien zrobić pieszy, by bezpiecznie przejść przez jezdnię?
Najlepiej, jeśli do tego celu wybierze przejście dla pieszych. Jeśli przejście jest oddalone więcej niż 100 metrów to przechodzić przez jezdnię można jedynie zgodnie z Art. 13. ust. 2 i 3. PoRD, czyli:
2. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.
3. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych, o którym mowa w ust. 2, jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni.
Jak zatem bezpiecznie przejść na drugą stronę jezdni?

foto:Google

Apelujemy do Państwa, nie wchodźcie na przejście bez wcześniejszego upewnienia się o możliwości bezpiecznego z niego skorzystania. Sprawdźcie, czy kierowca was zauważył, a na przejście wchodźcie dopiero wtedy, gdy pojazd się zatrzyma.
Życzymy bezpiecznej drogi!