Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu ul. 29 Listopada 10 -  organizuje szkolenie dla nauczycieli przedszkoli i klas zerowych oraz pedagogów szkolnych pt: ,,Złość u dzieci" :

Data szkolenia : listopad, grudzień 2019r.

Koszt szkolenia : 80 zł/osoba

 

Trener prowadzący:  psycholog Joanna Stach

Prowadzimy szkolenia : w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Nowym Sączu ul.29 Listopada 10 w sali wykładowej nr 208

Forma szkolenia : wykładowo – warsztatowa uwzględniającą miedzy innymi pracę indywidualną oraz w grupach, burzę mózgów, dyskusję dydaktyczną, ćwiczenia coachingowe

CELE SZKOLENIA:

 • rozwijanie wiedzy i kompetencji praktycznych dotyczących właściwego i skutecznego reagowania w sytuacji napadu złości,
 • poszerzanie perspektywy w aspekcie rozumienia przyczyn wyrażanych przez dzieci emocji,
 • identyfikowanie czynników wyzwalających emocje i ich ekspresję,
 • uświadamianie istoty profilaktyki i edukacji wyrażania złości w sposób społecznie akceptowany,
 • zapoznanie z przykładowymi metodami i ćwiczeniami pomagającymi dziecku radzić sobie ze złością.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Emocje w życiu człowieka.
 2. Złość w perspektywie rozwojowej oraz jej podłoże.
 3. Oblicza złości – zróżnicowanie indywidualne.
 4. Model ABC wybuchu złości.
 5. Zapobieganie oraz reagowanie w sytuacji napadu złości.
 6. Techniki wspierające dziecko w wyrażaniu złości w sposób społecznie akceptowany.
 7. Zasady i konsekwencja.
 8. Skuteczna komunikacja.
 9. Istota profilaktyki oraz wspierania rozwoju inteligencji emocjonalnej.
 10. Przykłady metod i ćwiczeń pomagających radzić sobie ze złością.

Serdecznie zapraszamy !