Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu jest wojewódzką samorządową osobą prawną, powoływaną i nadzorowaną przez Zarząd Województwa Małopolskiego.
Do zadań MORD należy:

Organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami.

   

 1. Prowadzenie kursów dokształcających:
  • kierowców przewożących rzeczy - kierowcy samochodu ciężarowego lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3.5t, 
  • kierowców przewożących osoby - kierowcy pojazdu samochodowego przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu powyżej 5 osób łącznie z kierowcą.
 2. Wykonywanie zadań z zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego między innymi:
  • szkolenie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego,
  • współpraca ze szkołami w zakresie wychowania komunikacyjnego dzieci i młodzieży,
  • popularyzacja przepisów ruchu drogowego,
  • podnoszenie kultury jazdy kierowców.
 3. Prowadzenie Badań Psychologicznych dla:
  • Kierowców Wykonujących transport drogowy (wstępne, okresowe)
  • Skierowanych w drodze decyzji, przez organ kontroli ruchu drogowego (badania dla osób kierujących w stanie nietrzeźwości, przekroczenia punktów karnych)
  • Instruktorów, egzaminatorów
  • Pojazdów uprzywilejowanych ( karetka pogotowia, OSP- straż pożarna, policja, straż graniczna, straż miejska )
  • Pojazdów służbowych ( np. przedstawiciel handlowy)
  • Licencja sportowa
  • Operatorów wózków widłowych, suwnic, sprzętu ciężkiego, żurawi obrotowych.
 4. Prowadzimy bezpłatne konsultacje dla osób wielokrotnie zdających egzamin na prawo jazdy.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Drukuj