Ulgi dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu informuje, iż jest Partnerem Programu „Karta Dużej Rodziny”

Zniżki oferowane po okazaniu Karty Dużej Rodziny:

 

 

10% na szkolenie okresowe kierowców (przewóz osób i rzeczy)

10% na kursy kwalifikacji wstępnej, wstępnej przyspieszonej, uzupełniajacej przyspieszonej (przewóz osób i rzeczy)

10% na kurs dla kandydatów na egzaminatorów

10% na Szkolenie Eco-Driving

10% na seminarium dla nauczycieli

Zniżka nie dotyczy opłat za egzaminy poprawkowe na wszystkich w/w kursach.  Zapraszamy!