Informujemy, iż z dniem 02.04.2024 r. planujemy wznowić egzaminowanie na kategorię A, A1, A2, AM. Zapisy na wskazane wyżej kategorie rozpoczną się od dnia 20 marca 2024 r.

Stosownie do postanowień § 17 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 czerwca 2019r. ( Dz. U. z 2019r poz. 1206 z późn.zm.) w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, uprzejmie zawiadamiamy, że z dniem 17.11.2023r. MORD w Nowym Sączy wstrzymuje egzaminy praktyczne na kat. AM, A1, A2, A.

Stosownie do postanowień § 17 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 czerwca 2019r. ( Dz. U. z 2019r poz. 1206 z późn.zm.) w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, uprzejmie zawiadamiamy, że z dniem 17.04.2023r. wznawiamy egzaminy praktyczne na kat. AM, A1, A2, A.

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu informuje, że z dniem 22.11.2022 r. ze względu na warunki atmosferyczne zawiesza przeprowadzanie egzaminów praktycznych na kategorie A, A1, A2, AM do odwołania. Za utrudnienia przepraszamy!

Informujemy, iż z dniem 01.04.2022 r. planujemy wznowić egzaminowanie na kategorię A, A1, A2, AM. Zapisy na wskazane wyżej kategorie rozpoczną się od dnia 21 marca 2022 r.  

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu informuje, że z dniem 1 grudnia 2021 r. zawiesza przeprowadzanie egzaminów praktycznych na kategorie A, A1, A2, AM. Ostatnim dniem przeprowadzania egzaminów praktycznych na w/w kategorie będzie dzień 30 listopada 2021 r.