Stosownie do postanowień § 17 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 czerwca 2019r. ( Dz. U. z 2019r poz. 1206 z późn.zm.) w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, uprzejmie zawiadamiamy, że z dniem 17.04.2023r. wznawiamy egzaminy praktyczne na kat. AM, A1, A2, A.