W dniu dzisiejszym odwiedził nas Pan Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dyrektor Marek Pławiak poinformował Pana Marszałka o bieżącej działalności Ośrodka oraz o najbliższych planach inwestycyjnych.

Na prośbę opiekuna dziecięcej drużyny pożarniczej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tabaszowej egzaminator z naszego Ośrodka – dr Kazimierz Opoka, przeprowadził warsztaty dla najmłodszych „strażaków”.

W dniu 20 lipca 2023 r. w Krynicy-Zdrój odbyły się uroczyste obchody Święta Policji zorganizowane przez Komendę Miejską Policji w Nowym Sączu.