MORD w SP 11

W dniu 4 października 2019 r. na zaproszenie Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 11 w Nowym Sączu przedstawiciele Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu oraz Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu przeprowadzili warsztaty dla wszystkich uczniów szkoły. Zajęcia obejmowały część teoretyczną oraz praktyczną- realizowaną na przygotowanym w tym celu mobilnym miasteczku ruchu drogowego. Na zakończenie spotkania Artur Czernecki- Zastępca Dyrektora Ośrodka wręczył uczniom odblaskowe zawieszki.

Zdjęcie samochodu bojowego

W dniu 27 września br. na zaproszenie Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Biegonicach uczestniczyliśmy w prezentacji i poświęceniu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu od lat wspierający działania OSP reprezentowany był przez Artura Czerneckiego – Zastępcę Dyrektora, który pogratulował Panu Komendantowi - Marianowi Wolakowi pozyskania nowego samochodu, dzięki któremu strażacy będą mogli szybko dotrzeć na miejsce zdarzenia i udzielić niezbędnej pomocy wszystkim, którzy znajdą się w potrzebie.

Zdjęcie sali wykładowej z dziećmi

Wczorajsza noc to była wyjątkowa Małopolska Noc Naukowców – adresowana do młodych ciekawych świata naukowców, dla których w Nowym Sączu swoje drzwi po raz kolejny otworzyła Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Jak co roku swoje warsztaty dla przyszłych kierowców zorganizował Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu. W Instytucie Technicznym PWSZ można było posłuchać jak dbać o swoje bezpieczeństwo jako pieszy czy rowerzysta.

Zdjęcie podopiecznych WTZ

W dniu dzisiejszym w uroczystościach związanych z 25-leciem funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej przy stowarzyszeniu NADZIEJA w Nowym Sączu wziął udział Pan Artur Czernecki – Zastępca Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu. Zabierając głos złożył serdeczne podziękowanie za wiele lat opieki nad podopiecznymi i życzył wielu dalszych sił w trosce o osoby tego najbardziej potrzebujące.