W dniu wczorajszym odbyła się III rodzinna, rowerowa pielgrzymkę z Nowego Sącza do ołtarza papieskiego w Starym Sączu. Dzięki staraniom organizatorów - Duszpasterstwa Kierowców Diecezji Tarnowskiej, Stowarzyszenia „Beskidzkie Więzi”, Małopolskiego Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu oraz Komendy Miejska Policji w Nowym Sączu, patronat nad tym wydarzeniem, objął Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej - Biskup Andrzej Jeż.

W ubiegłym tygodniu gościliśmy uczniów ze Szkoły Podstawowej im. mjr H.Sucharskiego w Żbikowicach. Młodzi uczniowie wraz z opiekunami uczestniczyli w krótkich zajęciach poświęconych zdarzeniom drogowym i bezpieczeństwu, zarówno podczas nauki w szkole jaki i w czasie wolnym.

W dniu dzisiejszym odbyła się konferencja prasowa poświęcona organizacji III Pielgrzymki Rowerowej w rocznicę wizyty papieża Jana Pawła II w Starym Sączu. Podczas konferencji Zastępca Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu  – Artur Czernecki omówił zasady i warunki udziału w pielgrzymce, w imieniu księdza Damiana Migacza – Diecezjalnego Duszpasterza  Kierowców zaprosił wszystkich chętnych do wspólnego pielgrzymowania.

Na prośbę Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 w Nowym Sączu egzaminatorzy Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu przez dwa dni egzaminowali uczniów, którzy przystąpili do egzaminu na kartę rowerową.