baner zlotu mini

Data zlotu - 20.09.2020, zlot jednodniowy

Akredytacja - 60 PLN/ 1 osoba /bez zakwaterowania/

W dniu 23.06.2020r. odbyło się posiedzenie Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD w formie wideokonferencji, w której uczestniczył Pan Dyrektor Marek Pławiak. Podczas spotkania omówiono stan bezpieczeństwa na małopolskich drogach oraz zaplanowano działania mające na celu bezpieczeństwo wszystkich, a zwłaszcza najmłodszych uczestników ruchu drogowego w okresie nadchodzących wakacji.

Pan Marek Pławiak – Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu otrzymał z rąk Dariusza Krupy - Prezesa Stowarzyszenia Sądecka Samochodówka – podziękowanie za wsparcie, jakie zostało udzielone przez nasz Ośrodek w przygotowanie jubileuszowego wydawnictwa poświęconego rocznicy powstania Zespołu Szkół Samochodowych im. Tadeusza Tańskiego w Nowym Sączu.

Małopolscy przedsiębiorcy, którzy ucierpieli na skutek pandemii, będą mogli ubiegać się o przyznanie bonu rekompensacyjnego w ramach Pakietu Przedsiębiorczości w obrębie Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. A konkretnie będą mogli składać wnioski o bezzwrotną dotację na utrzymanie etatów w swoich firmach. 4 maja rusza generator wniosków! W efekcie kwota wsparcia, na jaką może liczyć pracodawca to 9 tys. zł na każdy zadeklarowany do utrzymania etat w pełnym wymiarze czasu pracy. Realizatorem zadania, na które przeznaczono 198 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, jest Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie.